“Trên tay” tính năng Quản lý nhiều đơn vị tính trên phần mềm S3

“Trên tay” tính năng Quản lý nhiều đơn vị tính trên phần mềm S3

  • 22/06/2015

www.S3co.vn ~ Một sản phẩm có nhiều đơn vị tính khác nhau là điều thường thấy trong lĩnh vực bán lẻ, nhất là mô hình siêu thị / tạp hoá. Các sản phẩm như nước ngọt, sữa, thực phẩm thường được quản lý theo dạng này, lấy ví dụ như nước Coca 330ml, ta sẽ…

“Trên tay” tính năng Quản lý nhiều đơn vị tính trên phần mềm S3

“Trên tay” tính năng Quản lý nhiều đơn vị tính trên phần mềm S3

  • 18/06/2015

www.S3co.vn ~ Một sản phẩm có nhiều đơn vị tính khác nhau là điều thường thấy trong lĩnh vực bán lẻ, nhất là mô hình siêu thị / tạp hoá. Các sản phẩm như nước ngọt, sữa, thực phẩm thường được quản lý theo dạng này, lấy ví dụ như nước Coca 330ml, ta sẽ…