Big Data giúp cải thiện doanh số của bạn ra sao?

Big Data giúp cải thiện doanh số của bạn ra sao?

  • 20/06/2015

Một công ty lớn như Amazon.com có thể thu thập hàng tấn dữ liệu từ lịch sử mua sắm của khách hàng, lịch sử duyệt web, đánh giá sản phẩm, phân tích website và mạng xã hội và sử dụng các thuật toán để diễn giải thông tin.