Tăng hiệu quả bán hàng bằng dữ liệu từ phần mềm CRM

Tăng hiệu quả bán hàng bằng dữ liệu từ phần mềm CRM

  • 08/08/2020

Phần mềm CRM có thể cung cấp cho các nhà quản lý cái nhìn xuyên suốt quá trình bán hàng bằng những dữ liệu đầy đủ về khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, giao dịch liên tục, kênh bán hàng và dự báo doanh thu. Các nhà quản lý kinh doanh sẽ có…

Chuẩn hoá dữ liệu excel

Chuẩn hoá dữ liệu excel

  • 21/02/2017

Chuẩn hoá excel là gì? Nghe ghê gớm vậy. Chuẩn hoá đơn giản chỉ là những qui tắc để mọi sự vật có liên quan phải tuân theo qui tắc đó. Ví dụ: Học sinh đi học phải mặc đồng phục của trường. Đó là chuẩn hoá trang phục. Các chứng từ thu chi phải…

Big Data giúp cải thiện doanh số của bạn ra sao?

Big Data giúp cải thiện doanh số của bạn ra sao?

  • 20/06/2015

Một công ty lớn như Amazon.com có thể thu thập hàng tấn dữ liệu từ lịch sử mua sắm của khách hàng, lịch sử duyệt web, đánh giá sản phẩm, phân tích website và mạng xã hội và sử dụng các thuật toán để diễn giải thông tin.