Khác biệt giữa Wholesaler, Distributor và Retailer

Khác biệt giữa Wholesaler, Distributor và Retailer

  • 27/09/2019

Một chuỗi cung ứng thường gồm nhiều bên trung gian khác nhau đứng giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Phổ biến nhất trong đó là 3 đối tượng Nhà phân phối (Distributor), Nhà bán buôn (Wholesaler) và Nhà bán lẻ (Retailer). Sự khác biệt giữa 3 đối tượng này nằm ở một vài…