10 Nguyên tắc của một Nhà quản lý bán hàng tuyệt vời

10 Nguyên tắc của một Nhà quản lý bán hàng tuyệt vời

  • 28/08/2015

Tôi từng chứng kiến nhiều người ở mới bắt đầu vị trí quản lý bán hàng với tâm trạng hừng hực khí thế, quyết tâm nhưng nhanh chóng đi tới suy sụp vì không dẫn dắt tập thể đi đến kết quả mong muốn mà ở phương diện cá nhân, nhà quản lý bán hàng…