5 Sai lầm giết chết Startup

5 Sai lầm giết chết Startup

  • 30/07/2018

Startup không chỉ mang lại những trải nghiệm thật nhất về kinh doanh cho người trẻ, trên hết startup đem đến cơ hội làm chủ mà bất cứ ai mong muốn.