Thực phẩm bán lẻ nghĩa là gì?

Thực phẩm bán lẻ nghĩa là gì?

  • 07/12/2019

Thực phẩm bán lẻ cũng là thực phẩm, nhưng khác với thực phẩm nhà hàng, được mua bởi người tiêu dùng và tiêu thụ ở nơi khác.