Để phục vụ tốt hơn nghiệp vụ quản lý hàng hóa của bạn, S3 tạo ra tính năng “Xem và in tổng số lượng sản phẩm trong các đơn hàng”.

Tính năng này giúp Chủ Doanh Nghiệp tổng kết được số lượng của các mặt hàng trên nhiều đơn hàng khác nhau để soạn kho đi giao hàng.

Hãy thao tác theo hướng dẫn bên dưới bạn nhé!

Bước 1 

Đăng nhập hệ thống S3, vào Báo cáo >> Tìm kiếm giao dịch >> Click chọn loại giao dịch cần xem >> Tìm kiếm

chon-laoi-giao-dich

Bước 2 

Click chọn các đơn hàng cần xem >> Nhấn vào biểu tượngbieu-tuong-may-in-don-hang ở góc phải màn hình.

Lưu ý: Phần mềm chỉ cho chọn tất cả các đơn hàng theo từng trang, không thể cùng một lúc chọn hết tất cả các trang

in tong so luong trong don hang

Bước 3 

Pop-up hiện ra tất cả các sản phẩm trong những đơn hàng đã chọn.

Để in các sản phẩm đó, bạn chỉ cần nhấn vào biểu tượng bieu-tuong-may-in-don-hang.

Bước 4 

Phiếu in thể hiện chi tiết các sản phẩm.

Lưu ý: Các giao dịch như nhập vỏ từ khách hàng, xuất vỏ trả khách hàng, luân chuyển nội bộ, chi phí khác, dịch vụ và giao dịch hủy, không ứng dụng được tính năng này.

Xem thêm