Bước 1 Hướng Dẫn Cách Đặt Hàng Trên Gian Hàng Facebook

Bấm vào thẻ đặt hàng trên Fanpage

minhhoa

Thẻ đặt hàng trên fanpage

 

Bước 2 Hướng Dẫn Cách Đặt Hàng Trên Gian Hàng Facebook

Trong trang hiện ra, tìm sản phẩm muốn đặt mua ở ô Tìm kiếm

Tìm sản phẩm đặt mua - Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng S3 POS Online

Tìm sản phẩm đặt mua

Có thể nhấn Like và Share để giới thiệu cũng bạn bè.

Chia sẻ cùng bạn bè - Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng S3 POS Online

Chia sẻ cùng bạn bè

 

Bước 3 Hướng Dẫn Cách Đặt Hàng Trên Gian Hàng Facebook

Bấm Chọn mua, sản phẩm sẽ được thêm vào Giỏ hàng.

Bạn có thể Tìm và Chọn mua nhiều sản phẩm để thêm vào Giỏ hàng.

Chọn mua sản phẩm trên gian hàng - Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng S3 POS Online

Chọn mua sản phẩm trên gian hàng

Bước 4 Hướng Dẫn Cách Đặt Hàng Trên Gian Hàng Facebook

Sau khi chọn xong, bấm vào Giỏ hàng, 1 cửa sổ xuất hiện để bạn điền thông tin liên hệ, số lượng mua.

Nhấn Đặt hàng để gửi thông tin đặt hàng cho Shop.

Điền thông tin đặt hàng - Phần mềm quản lý bán hàng và kho hàng S3 POS Online

Điền thông tin đặt hàng

Xem thêm

Bán hàng Nâng cao

Đăng Nhập – Hỗ trợ

Sản Phẩm

Khách Hàng – Nhà Cung Cấp

Nhập Hàng

Xuất Hàng

Báo Cáo

Cài Đặt Hệ Thống

Xử Lý Nghiệp Vụ

Tạo Gian Hàng Facebook