Sau khi mở cửa hàng thì làm gì tiếp theo?

Sau khi mở cửa hàng thì làm gì tiếp theo?

  • 29/09/2015

Mọi sự khởi đầu của việc kinh doanh đều phải trải qua từng giai đoạn. Khi bạn đã bước qua giai đoạn khởi đầu là xây dựng được cửa hàng theo ý muốn. Công việc tiếp theo mà bạn phải thực hiện là đẩy nhanh hoạt động kinh doanh. Dù rằng doanh nghiệp của bạn…

“Mưa dầm thấm đất” thu phục khách hàng khó tính

  • 28/09/2015

Ngày đầu tiên đi thị trường tiếp cận người tiêu dùng để giới thiệu cách sử dụng phần mềm Quản lý Bán hàng S3 cho các tiệm tạp hoá và bia nước ngọt ở khu vực lân cận vùng ven đô của thành phố Hồ Chí Minh. Thoạt đầu tiên, sau những lời nói xã…