Tăng hiệu quả bán hàng bằng dữ liệu từ phần mềm CRM

Tăng hiệu quả bán hàng bằng dữ liệu từ phần mềm CRM

  • 08/08/2020

Phần mềm CRM có thể cung cấp cho các nhà quản lý cái nhìn xuyên suốt quá trình bán hàng bằng những dữ liệu đầy đủ về khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, giao dịch liên tục, kênh bán hàng và dự báo doanh thu. Các nhà quản lý kinh doanh sẽ có…